Kategorie

Napsali o nás

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Nakupovala jsem zde poprvé. Ale rychlost vyřízení objednávky byla skvělá. V neděli večer jsem vysavač objednala a v úterý jsem ho měla doma. Na meil s dotazem mi bylo odpovězeno během chvilky. Takže jsem velice spokojená.

2019-01-17

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlá reakce, výborná komunikace

2019-01-14

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychlý dovoz, předem avizovaný, zapojeni spotřebiče. Mily, ochotní pracovnici.

2019-01-8

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Nakupoval jsem zde poprvé a jsem velice spokojen.Rychlé dodání,skvělá komunikace,není co vytknout.

2018-12-12

Ověřený zákazník
5.005.005.005.005.00
Rychle efektivně

2018-12-11

Podmínky akce prodloužené záruky MSC (Miele Servis Certifikát) na vybrané modely praček a sušiček

prodloužená záruka na 10 let
Miele Servis Certifikát znamená pro zákazníka Miele bezstarostnost i po uplynutí zákonné záruky. Miele poskytuje při koupi přístroje standardní dvouletou záruku výrobce. Platnost MSC začíná v návaznosti na tuto záruku a certifikát je platný po dobu dalších osmi let. Miele se zavazuje odstranit závady přístrojů s MSC v přiměřené době opravou nebo výměnou poškozených dílů.
Náklady spojené s odstraněním závad hradí Miele.


MSC zdarma může zákazník získat pouze na níže uvedené modely praček a sušiček, které zakoupí u autorizovaného
prodejce Miele na území České republiky v období od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017:
• Pračka WDB 030 WCS
• Pračka WDD 030 WCS
• Pračka WMB 120 WCS
• Sušička TDB 230 WP Active
• Sušička TCE 530 WP Active Plus
• Sušička TWE 520 WP Active Plus

MSC a výhody z něj plynoucí se vztahují vždy ke konkrétnímu přístroji, který je specifikován výrobním číslem.
MSC je nepřenosný, při změně vlastníka přístroje platí certifikát pouze po předchozím písemném souhlasu Miele.
MSC nelze uplatnit při používání přístrojů pro firemní, živnostenské či komerční účely.

Hodnota Miele Servis Certifikátu činí 7 500 Kč včetně DPH za každý přístroj. Zakoupením výše uvedených přístrojů
v období od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017 získá zákazník Miele Servis Certifikát zdarma.

Vedle poskytnutí bezplatné opravy přístroje získává zákazník i nárok na další servisní služby dle rozhodnutí Miele
ve smyslu čl. 5.7 Podmínek platnosti a užití Miele Servis Certifikátu:
• možnost využít poradenské služby prostřednictvím speciálního Call-centra Miele
• možnost rychlého zásahu servisního technika po obdržení objednávky na servisním dispečinku Miele na zelené
lince 800 MIELE1 (800 643 531). K domluvení termínu opravy stačí jen nahlášení adresy. Díky širokému pokrytí
celé republiky našimi techniky se dostaví v co možná nejkratším termínu po nahlášení závady.
• možnost získat náhradní přístroj v případě delší doby trvání opravy.

Miele Servis Certifikát se nevztahuje na závady, pokud:


• vznikly následkem chybného umístění nebo instalace přístroje, např. nedodržením platných bezpečnostních
předpisů nebo písemného návodu k obsluze, instalaci a montáži
• byl přístroj používán způsobem odporujícím stanovenému účelu a nesprávně obsluhován nebo zatěžován
např. používáním nevhodných pracích a mycích prostředků nebo chemikálií
• byl přístroj zakoupen nebo je používán na území jiného státu, než je Česká republika
• byly způsobeny vnějšími vlivy jako přepravou, nárazem nebo povětrnostními vlivy nebo jinými přírodními jevy
• opravy nebo změny přístroje byly provedeny neautorizovanou servisní službou
• byly použity jiné než originální náhradní díly Miele a příslušenství, které nebylo odsouhlaseno Miele
• se jedná o rozbité sklo nebo vadnou žárovkou
• vznikly kolísáním proudu a napětí překračujícím výrobcem udané toleranční meze
• byla zanedbána údržba a čištění podle návodu k obsluze
• vznikly používáním přístroje k živnostenským nebo profesionálním účelům

Zákazník má nárok na MSC zdarma k pračce a/nebo sušičce při splnění níže uvedených podmínek:


• Datum prodeje spotřebičů, ke kterým se bude MSC vztahovat, uvedené na prodejním dokladu a zároveň na
Registračním formuláři MSC, bude odpovídat době trvání této nabídky, a to od 5. 9. 2017 do 31. 12. 2017.
• Přístroj je nutné zaregistrovat prostřednictvím tištěného registračního formuláře nebo online nejpozději
do 1 měsíce od zakoupení přístroje.
• Partner vyplní se zákazníkem tištěný nebo online Registrační formulář MSC tak, aby obsahoval veškeré nále -
žitosti (údaje o zákazníkovi, údaje o přístrojích vč. typu a výrobního čísla, datum prodeje, číslo faktury Miele,
datum a podpis zákazníka, podpis a razítko prodejce) a odešle jeho scan na adresu obchod@miele.cz. Následně
je Certifikát zaslán koncovému zákazníkovi na e-mail uvedený v registračním formuláři a přístroje jsou podle
výrobního čísla registrovány v databázi servisu Miele.
• Partner je povinen Zákazníka před vyplněním Registračního formuláře MSC vhodně seznámit s Podmínkami
platnosti a užití Miele Servis Certifikátu, a to zejména s právy vyplývajícími ze zpracování osobních údajů tak,
jak je uvedeno v bodě 7.7 a násl. Podmínek platnosti a užití Miele Servis Certifikátu. Seznámení s Podmínkami
platnosti a užití Miele Servis Certifikátu může být nahrazeno poskytnutím jejich aktuální kopie Zákazníkovi.